📰 Wanneer beginnen we?
Wanneer mag ik mijn AO-risico afdekken?

De belangrijkste voorwaarde is dat jij verwacht volledig aan het werk te blijven. De hulp stopt vanaf jouw AOW-leeftijd, dus aanmelden heeft geen zin als je deze leeftijd (bijna) bereikt hebt.

Wil jij de details weten? Registreer je dan snel, dan kun je onze productvoorwaarden lezen. Het maakt in ieder geval niet uit wat voor rechtsvorm je hebt en hoeveel werknemers.

Wat is het verschil tussen onze AO-dekking en een AOV?

Onze oplossing is geen verzekering, maar een eenvoudig en betaalbaar fonds. Wij helpen jou om inkomenszekerheid te krijgen door jouw AO-risico te delen met ondernemers, die je kent. Wij zijn eenvoudig, doordat onze voorwaarden overzichtelijk zijn en jouw groep het laatste woord heeft als jij in problemen komt. Dankzij onze sociale selectie hebben wij geen medische keuring nodig. Kies jij eerst voor de startgroep? Dan wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald door een onafhankelijk bureau. Wij zijn betaalbaarder dan een verzekering doordat wij uitgaan van vertrouwen, wij geen managers hebben, wij geen duur kantoor hebben, wij geen advies- en poliskosten rekenen, wij niet beursgenoteerd zijn of anderszins gericht op winstmaximalisatie. Wij bieden een sociaal, eenvoudig, betaalbaar en rechtvaardig alternatief voor de eerste periode van arbeidsongeschiktheid. Jij kiest bij jouw verzekeraar een wachttijd van twee jaar en bespaart daarmee elke maand veel geld. Dankzij deze besparing kan jij makkelijk geld opzij leggen in jouw potje, een persoonlijke bankrekening bij bunq. Dit geld blijft van jou. Het enige waar dit geld voor gebruikt wordt, is om jouzelf en jouw groepsgenoten te helpen bij schade. En ben jij dus niet kwijt, zoals bij een verzekering.

Heb jij nog geen AOV? Overweeg dan onze 60-maanden dekking of een vervolgdekking bij een verzekeraar.

Hoe herken je een goed ‘broodfonds’?
 1. Schenkrecht wordt goed uitgelegd en goed in praktijk gebracht
  Een ‘broodfonds’ oftewel schenkkring heeft als fiscaal-juridische basis het schenkrecht. Hiervoor is het belangrijk dat je elkaar kent of op zijn minst lid bent van dezelfde coöperatie of andere vereniging. Let dus op als iedereen zomaar kan aansluiten bij grote groepen. Bij risicodelen kun je snel aansluiten bij een grote Startgroep, maar iedereen is lid van onze coöperatie. Omdat wij sociale cohesie erg belangrijk vinden, stimuleren wij om binnen twee jaar je aan te sluiten bij een eigen groep.
 2. Geen B.V. of stichting
  Een schenkkring is een sociaal netwerk en hierbij past een coöperatie of andere vereniging. Let dus op dat de uitvoerder geen B.V. is, want die richten zich (meestal) op winst in plaats van leden. Een stichting is officieel niet op winst gericht, maar wordt vaak misbruikt door het bestuur. Dat komt doordat een stichting, net als een B.V. niet gecontroleerd wordt door leden. Bij onze coöperatie krijg jij inzicht en invloed om het bestuur bij de les te houden.
 3. Goede afscherming van jouw geld en goede financiële verantwoording
  Een schenkkring werkt op basis van vertrouwen. Sociale groepen zijn als geheel goed te vertrouwen, maar dat betekent niet dat ieder afzonderlijk lid geheel te vertrouwen is. Een goede schenkkring waakt er dus voor dat er niet te veel geld onder de controle van een enkel lid komt te liggen en zorgt voor een goede financiële verantwoording. Bij onze coöperatie hou jij volledige controle over jouw eigen potje en hebben wij een professionele organisatie voor de gemeenschappelijke zaken.
 4. Professioneel bestuur
  Een vereniging is mooi, totdat zij verzandt in een praatgroep of Poolse landdag. Een professioneel bestuur is nodig om de dagelijkse dingen te regelen, jou te ontzorgen en de toezichthouders gerust te stellen.
  Bij onze coöperatie committeren we ons aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor financieel bestuurders.
Wat zijn de verschillen tussen risicodelen en een Broodfonds?
 1. Schenkkringen worden vaak ‘broodfonds’ genoemd, maar een schenkkring is alleen een Broodfonds (officieel, dus zonder aanhalingstekens) als die is aangesloten bij de Broodfondsmakers. Risicodelen is niet bij hen aangesloten en bespaart hiermee de afdracht aan de Broodfondsmakers.
 2. Bij een Broodfonds is elke groep een vereniging met de bijbehorende administratie, kosten en bestuurstaken. Bij risicodelen wordt jij ontzorgd doordat alle groepen behoren tot dezelfde coöperatie, hetgeen kosten bespaart en zorgt dat er een professioneel bestuur is.
 3. Bij een Broodfonds mag een groep uit maximaal 50 leden bestaan. Bij risicodelen mogen ook grotere groepen.
 4. Bij een Broodfonds betalen jongeren hetzelfde als ouderen, terwijl zij gemiddeld minder lang ziek zijn. Bij risicodelen houden wij hier rekening mee en krijgen jongeren korting op hun inleg.
 5. Als jij regelmatig wisselt tussen loondienst en ondernemen, dan is een Broodfonds niet handig. Bij een Broodfonds kan je namelijk maar twee keer per jaar uitstappen en blijf je dus meebetalen aan zieken tijdens jouw loondienst. Bij risicodelen kan je jouw product per maand uitzetten (en desgewenst lekker in onze coöperatie met bijbehorend netwerk blijven).
 6. Bij een Broodfonds delen leden niet mee in de winst van de Broodfondsmakers. Bij risicodelen delen alle leden mee in de winst.
Wat als anderen vaak een kater hebben of griep?

Wij hanteren een wachttijd van 1 maand (bij een sociale groep) of 3 maanden (bij een open groep). Katers, griepjes en een dagje geen zin om te werken vallen ruimschoots binnen deze wachttijd. Als ondernemer draag jij deze periode zelf pas erna vraag jij hulp aan jouw groepsgenoten.

Ik hoef toch geen dekking tegen burn-out?

Als jij met jouw handen werkt, dan spelen lichamelijke problemen meestal een rol bij arbeidsongeschiktheid. Als jij echter met jouw hoofd werkt, dan is het voornaamste risico op uitval door burn-out, depressie en andere moeilijk meetbare klachten.

Bij een verzekeraar word jij bij dergelijke klachten niet ontzorgd, maar krijg jij extra belasting door papierwerk, keuringen en achterdocht. Bij Risicodelen wordt jij zo veel mogelijk ontzorgd, dus wordt jij alleen gekeurd bij een open groep of als een groepsgenoot daar om vraagt. En onze keuringen zijn altijd onafhankelijk en objectief, omdat wij er geen financieel belang bij hebben om jouw klacht af te wijzen.

Wat kan ik aftrekken van de belasting?

Als ondernemer kan jij de kosten voor ons ondernemersnetwerk aftrekken van de vennootschapsbelasting en de bijbehorende BTW natuurlijk ook. Dit betreft de contributie en de aanmeldkosten.
De inleg is een soort spaarbedrag, dus dit is niet aftrekbaar.

Broodfonds fiscaal aftrekbaar?

Bij een Broodfonds kan je kosten niet aftrekken. Bij risicodelen wel, want als ondernemer kan jij de kosten voor ons ondernemersnetwerk aftrekken van de vennootschapsbelasting en de bijbehorende BTW natuurlijk ook. Dit betreft de contributie en de aanmeldkosten.
De inleg is een soort spaarbedrag, dus dit is nooit aftrekbaar.

Moet ik belasting betalen over mijn spaarbedrag?

Ja, het is box 3 vermogen, net zoals een gewone spaarrekening of een tegoed bij een VvE. De eerste ruim 30.000 euro van jouw vermogen is vrijgesteld van box 3 belasting, erboven betaal je belasting over een fictief rendement. De belastingdienst vertelt jou hoe het dit jaar werkt, Business Insider geeft aan dat sparen waarschijnlijk vanaf 2021 bijna geen belasting meer kost.

Ik deel mee met de winst en moet daar vervolgens belasting over betalen?

Ja, je deelt mee in de winst. Aangezien jij minder dan 5% van het stemrechtrecht in de coöperatie hebt, valt deze winst in box 3. Box 3 is een forfaitair percentage over jouw ingelegde kapitaal (0 euro), dus totaal 0 euro.

Is risicodelen een vrijstelling voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp?

Waarschijnlijk krijg jij geen last van de verplichte regeling als jij bij ons zit. Ofwel doordat de regeling over de periode na 2 jaar gaat, ofwel doordat er een vrijstelling komt als je meedoet met risicodelen. We houden de ontwikkelingen in de gaten!
Nog even voor de goede orde: de verplichte regeling zal niet alleen voor ZZP-ers zijn, hij gaat ook gelden voor ondernemers met personeel.

Hoe makkelijk kan ik mij in- en uitschrijven?

Heel makkelijk. Inschrijven en aanmelden bij een groep duurt een kwartiertje en is geheel vrijblijvend. De huidige groepen dekken allemaal arbeidsongeschiktheid, dus dat is dan meteen geregeld. Jij krijgt vervolgens een mail van de groepsbeheerder over jouw aanmelding. Om risico's te delen moet je upgraden naar Premium lidmaatschap, maar dat hoef je pas te doen als jij geaccepteerd bent voor een leuke groep.

Premium lidmaatschap opzeggen? Verlaat jouw groep en stuur ons een e-mail met jouw opzegging. Standaard wordt jouw account dan teruggezet naar het gratis aspirant lidmaatschap. Wil jij jouw gehele account verwijderen? Vermeld dit in jouw e-mail.

Responsive image